TV der bevæger dig

Antallet af nye studerende falder i Esbjerg

Antallet af nye studerende i Esbjerg er faldet med 9,26 procent siden 2016. Det er uddannelsesledere og kommunes borgmester ikke tilfreds med.

På pædagoguddannelsen oplever UC SYD et fald af optagne studerende. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

I fredags fik ængstelige ansøgere til landets videregående uddannelser endelig svar på, om de er optaget eller ej. 1548 kommende studerende skal finde vej til Esbjerg. Det tal betyder, at optagne kvote 1-ansøgere for tredje år i træk falder i kommunen.

Antallet af optagne i Esbjerg Kommune

2010: 1335

2013: 1610

2015: 1687

2016: 1706

2017: 1610

2018: 1562

2019: 1548

- Vi unge er lidt utålmodige

Sofie Helvig Thomsen fra Esbjerg skal efter sommerferien begynde på pædagoguddannelsen på UC SYD i Esbjerg. Hun får selskab af 184 andre studerende, men det er faktisk 25 færre nye pædagogstuderende end sidste år. Selvom hun har valgt Esbjerg som studieby til, kan hun godt forstå, at studerende søger andre steder hen:

- Jeg fornemmer, at de fleste gerne vil ud af Esbjerg og opleve noget. Når man har boet her de sidste 20 år, kender man stedet ind og ud, fordi det ikke er større. (…) Vi (de unge, red.) er lidt utålmodige. Der skal ske noget, og vi skal have noget udvikling.

Sofie Helvig Thomsen forstår godt de unge, der har brug for at opleve mere, end hvad Esbjerg kan tilbyde. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

De større byer tager fra

Det ærgrer prorektoren på UC SYD i Esbjerg, at Sofie Helvig Thomsen ikke får ligeså mange medstuderende, som hun kunne have fået, hvis hun begyndte på uddannelsen sidste år. Noget af forklaringen på det faldende antal studerende i byen mener prorektor Alexander Christian von Oettingen ligger ved de store studiebyer.

- De unge har den opfattelse, at det er bedre at være i de store byer, hvor livet sker, og de gode kammeratskaber foregår, men det vil man også finde her i Esbjerg, siger han.

Og den forklaring skal ikke eksistere.

- Sammen med Esbjerg Kommune skal vi udvikle en studieby, der er attraktiv, og som på nogle punkter kan måle sig med de store byer.

Regeringsbeslutning påvirker - også

Prorektorens forslag er borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) helt med på.

- Vi kigger indad og ser, hvad vi kan gøre anderledes, og vi har sat mange forskellige initiativer i gang for at sikre, at der kan komme flere uddannelser og studerende til Esbjerg.

Sammen med Esbjerg Kommune skal vi udvikle en studieby, der er attraktiv, og som på nogle punkter kan måle sig med de store byer.

Alexander Christian von Oettingen, prorektor, UC SYD Esbjerg

Men borgmesteren nævner også, at det faldende antal studerende også skyldes en regeringsbeslutning. I 2017 reducerede VLAK-regeringen tilgangen til engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. I år kom det så til de engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser, hvor cirka 1.000 færre er optaget.

Reduceringen fra 2017 har blandt andet betydet, at Esbjergs erhvervsakademi i år har afvist 75 internationale ansøgere, som opfyldte kriterierne for optagelse, men som uddannelsesstedet altså ikke måtte optage på grund af justeringen på engelsksprogede uddannelser.

Justering giver ingen mening i Esbjerg Kommune

Jesper Frost Rasmussen (V) begyndte med tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers at finde en løsning og lempe kravet i Esbjerg, men en ny regering – og minister – har sat en bremse i.

- Lige i Esbjerg, hvor vi har så internationalt et arbejdsmarked og har mange internationale tilflyttere, der giver det (justeringen, red.) simpelthen ikke mening. Det begrænser vores vækstmuligheder, siger borgmesteren.

Esbjerg Kommunes borgmester erkender, at de godt kan gøre noget selv for at øge antallet af studerende. Dog mener han også, at en regeringsbeslutning hæmmer udviklingen.

Han vil hurtigst muligt efter ferien tage kontakt til den nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), for at genoptage løsningsmulighederne.

Derudover nævner borgmesteren også løsninger som flere studieboliger, de er i gang med at bygge, samt en større tilknytning mellem uddannelser og erhvervslivet, så studerende kan man komme i praktik eller få et job i en periode.

Mest sete på tvsyd.dk