Bedre undervisning, når der stilles krav til læreren

Undervisningen bliver bedre, hvis man stiller krav til lærerne. Det viser et projekt om forventningsbaseret klasseledelse, som er lavet i Esbjerg.

Fourfeldtskolen og Præstegårdsskolen i Esbjerg har i det forgangne skoleår arbejdet målrettet på at optimere ledelsen og effektiviteten i undervisningen for eleverne i de små klasser.

Alle lærere arbejder med den samme metode, som baserer sig på forventninger.

- Forventninger går begge veje. Der er forventninger til eleverne, men der er også forventninger til underviserne, siger skolekonsulent Trine Bachmann Vinther til TV SYD.

Metoden handler om at sætte en dagsorden for timen og tydeligt fortælle eleverne, hvilke arbejdsform de skal arbejde i. Og det har også gjort lærerne bedre.

- Lærerne får det ud af det, at det bliver meget tydeligt for dem, hvordan de bruger en undervisning, forklarer Trine Bachmann Vinther. I den struktur, der er lagt ned over det, bliver man meget bevidst om, hvor lange sekvenser, man holder eleverne i de opgaver, man holder dem i. Og det vi ser, er at eleverne oplever, at de får større læringsudbytte.

Resultaterne af forsøget i Esbjerg er samlet i en bog om forventningsbaseret klasseledelse, som Trine Bachmann Vinther har lavet sammen med Christian Varming.