TV der bevæger dig

Besparelse kan koste otte pædagoger

Der skal spares én procent på børnepasningen i Esbjerg, og det går ud over service og bemanding.

Børnene kan få lidt mindre hjælp til at komme i tøjet, når Esbjerg Kommune skærer ned på de varme hænder.

Mange folketingskandidater taler om minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Men i Esbjerg Kommune får man i stedet færre varme hænder. 

Kommunen vil nemlig spare én procent på børnepasning, hvilket fører til færre pædagoger i 2020. Godt otte årsværk skal skæres væk. 

Nedskæringen blev i denne uge drøftet i Børn- og familieudvalget, og på mandag skal sagen behandles i Økonomiudvalget. Forvaltningen lægger blandt andet også op til, at de små børn ikke skal have mælk i daginstitutionerne, og at der skal bruges færre penge på lærervikarer.

- Pædagoger løber stærkt

Besparelsen ærgrer selvfølgelig pædagogernes forbund BUPL, som i høj grad har sat bedre normeringer på den politiske dagsorden. 

Vi ved, hvor stærkt pædagogerne løber i dag

Elisa Rimpler, formand for BUPL

- Det er helt vanvittigt. Vi ved, hvor stærkt pædagogerne løber i dag, og hvor svært de har ved at tage sig af alle børn. Når man skærer ned, kan man måske ikke tage børnene ud i små grupper eller komme på tur, og den slags er vigtigt for børnene, siger Elisa Rimpler, som er formand for BUPL. 

- Det kommer til at gøre ondt

Formanden for Børn- og Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), kommer selv fra et parti, som går til valg på minimumsnormeringer. Hun er heller ikke begejstret.

Der er sparet gennem så mange år, at det desværre ikke kan undgå at koste varme hænder

Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune

- Besparelsen er en del af byrådets budgetforlig, hvor alle forvaltninger skulle spare én procent i 2019 og 2020. Det kommer til at gøre rigtigt ondt, og jeg synes, det er problematisk. Men det siger de andre udvalgsformænd jo også på deres område. Problemet er jo, at kommunens økonomi generelt er presset, siger Diane Mose Olsen. 

Skidt for børnene

Hun mener ikke, man kan spare, uden at det går ud over børnene.

- Forvaltningen er selvfølgelig blevet bedt om at spare dér, hvor det gør mindst ondt. Men der er sparet gennem så mange år, at det desværre ikke kan undgå at koste varme hænder. Der er ikke mere overflødigt "fedt", vi kan fjerne  siger Diana Mose Olsen. 

Mest sete på tvsyd.dk