TV der bevæger dig

Bøder har kostet Esbjerg-firma dyrt

Fødevarestyrelsens rejsehold har krævet, at ejeren af Select Salmon bliver frataget sit næringsbrev

Bestyrelsens beslutning om at fyre direktøren og firmaets eneejer Brian Thygesen kan ses som en redningsaktion. Både for at redde fremtiden for Select Salmon og for at redde Brian Thygesen fra at få frataget sin næringsbrev. Efter en række sager har Fødevarestyrelsens rejsehold opfordret politiet til at fratage Brian Thygesens næringsbrev.

Sundhedsskadelige

Select Salmon har gentagne gange været taget med "bukserne nede" af Fødevarestyrelsen. Det har kostet firmaet dyrt. Og kan komme til at koste endnu flere penge. Således står det til en bøde på 300.000 kr. for at tilbageholde oplysninger om, at fisk i firmaet faktisk var inficeret med det sundhedsskadelige Listeria-bakterier. Bøden - hvis den effektueres - bliver den 4.-største siden Fødevarestyrelsesn rejsehold begyndte.

Bøde på bøde

Select Salmon har desuden måtte punge ud med 60.000 kr. i bøde og fået konfiskeret 22 tons ørred, som var blevet behandlet i en bygning, der ikke var godkendt.
Da firmaet solgte Blue Marlin med falsk varebetegnelse - som sværdfisk - gav det en bøde på 75.000 kr. Desuden har det esbjergensiske fiskeforarbedjningsfirma betalt 15.000 kr. i bøde for at opbevare fisk forkert.