Borgere kæmper stadig mod opsætning af vindmøller

Østerby-borgere kæmper fortsat mod mega-vindmøller i området - og vil have domstolen til at annullere tilladelsen til at sætte dem op.

Borgerne i Østerbyen kæmper fortsat for, at der ikke bliver opført fire gigantiske forsøgsvindmøller fra Vestas i Måde.

De to største vindmøller har en totalhøjde på 200 meter - og vil være blot 50 meter lavere end Esbjergværkets skorsten. Borgerne i Østerbyen som har i et såkaldt gruppesøgsmål stævnet Natur- og Miljøklagenævnet ved Retten i Esbjerg. Med stævningen vil borgerne have en dommer til at annullere mølleprojektets VVM-tilladelse.

- Helt kort drejer det sig om, at borgerne mener, at VVM-tilladelsen for projektet ikke blev udnyttet rettidigt i forbindelse med at projektet blev ændret. Vores håb er, at domstolen går ind og standser anlæggelsen af projektet, forklarer Thomas Bøgholm, der er advokerer for borgerne til Jydske Vestkysten.

Foreløbigt har retten dog givet Natur- og Miljøklagenævnet en svarfrist indtil den 3. september, og advokaten erkender, at det langt fra kan udelukkes, at møllerne allerede er stillet op og snurrer, når sagen kommer for retten.