Bramming-borgere til kamp for bussen

Lørdag eftermiddag gik et mindre sørgeoptog gennem byen for at samle deltagere til et protestmøde med politikere fra rådhuset i Esbjerg. De vil nedlægge bustrafikken i Bramming og nærmeste opland.

Siden 2003 har byen haft to tele-busser, som passagerne bare kan ringe efter med en times varsel.
Busserne blev sidste år brugt af 11.000 borgere.Borgergruppen frygter, at oplandsbyerne bliver affolket, fordi hverken børn, unge og ældre kan undvære kollektiv transport.

Esbjerg kommune vil spare 840.000 kroner

Esbjerg kommune vil spare 840.000 kroner af en milliard-omsætning på at nedlægge telebusserne, som blev oprettet af brydet i den gamle Bramming kommune, der nu er indlemmet i Esbjerg.
Tre politikere fra Esbjergs teknik- og forsyningssudvalg var mødt op på protestmødet for at stå til regnskab for deres beslutning.

Politikerne vil nu se på besparelserne igen - men afgav ingen løfter om at ændre beslutningen om at stoppe driften af tele-buserne.