Dagplejen i Esbjerg Kommune bliver helt digital

Fra efteråret 2014 bliver dagplejen i Esbjerg den første af Danmarks store kommuner, der er fuldt digital med Børne-intra og iPads i alle dagplejehjem.

Folketinget vedtog i den tværkommunale digitaliseringsstrategi, at al kommunikation mellem institutioner og forældre fra 2013 skal foregå digitalt. Dette lever Esbjerg Kommune op til, men har derudover defineret en række supplerende ambitioner.

Esbjerg Kommunes dagplejere og daginstitutioner har Digital Læring som særligt indsatsområde i perioden 2014-16. Målet med dette indsatsområde er, at dagtilbuddene ved brug af digitale redskaber skal understøtte det pædagogiske arbejde omkring børns leg og læring.

- Vi ser mange fordele i, at alle dagplejehjem nu får ipads og kommer på det digitale Børne-intra Tabulex, siger Anne Merethe Løvmose, der er dagtilbudschef i Esbjerg Kommune. De digitale redskaber giver effektive administrative løsninger, en klar og enslydende kommunikation mellem dagplejere, administration og forældre ? og med iPads i alle dagplejehjem har vi fået tilført et helt nyt medie, der kan understøtte udviklingen af børns kompetencer, uddyber Anne Merethe Løvmose.

- Vi er stolte af at være den første af de store kommuner hvor alle daginstitutioner og dagplejehjem bliver fuldt digitale, siger Diana Mose Olsen, formand for Esbjerg Kommunes Børn & Familieudvalg. Digitalisering i dagplejen er et ganske naturligt og fantastisk godt tiltag. Jeg er rigtig glad for at de pædagogiske tilbud og digitale muligheder i Dagplejen nu bliver på samme niveau som i daginstitutionerne, fortsætter Diana Mose Olsen.

Hun understreger, at de digitale tilgange ikke er et mål i sig selv, men udelukkende giver mening, fordi der her bliver skabt nye og bedre muligheder i kommunikationen med forældrene og i det pædagogiske arbejde.

 

Fakta: