Demo imod spareforslag

Stor tilslutning til protest mod at lukke psykiatrisk afdeling

Et større fakkeltog med anslået et par hundrede deltagere fyldte Esbjergs gader i fredags skumringslys. Det var en demonstration imod Region Syddanmarks spareplaner, som har bragt en lukning af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Esbjerg i spil.

Forslaget indgår som et af mange spareforslag, som politikerne i Region Syddanmark skal tage stilling til i den kommende tid.

Foreningen Bedre Psykiatri, pårørende, ansatte på den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling på Spansbjerg Hospital i Esbjerg deltog i demonstrationen. Den gik gennem byens gader til rådhuset, hvor  SF-medlem af Region Syddanmark, Ida Damborg, og formanden for Foreningen Bedre Psykiatri, Birgit Elgaard talte.

Forslaget om at lukke dag- og døgnfunktionen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Spangsbjerg Hospital i Esbjerg anslås at give en besparelse på 32 mill. Kr. I stedet skal funktionerne flyttes til Aabenraa. Forslaget er et blandt i alt 38 forslag, som samlet vil give en besparelse på 210 mill. Kr. på regionens sundhedsbudget i år.

Alle spareforslagene sendes i høring den 25. januar. Beslutningerne skal træffes på regionsrådsmødet i Region Syddanmark den 25. april.   

Foto: Mathias Falkenhøj Gaundorf.