Den kraftige blæst påvirker vandstanden både i øst og vest

Lørdag eftermiddag måtte Fanø færgen opgive at sejle i et par timer pga. ekstrem lavvande. I Aabenraa havn er der varsel om højvande.

Lavvandet blev meget lavt i eftermiddag i Esbjerg Havn. Det betød b.la. at Fanø færgen måtte indstille færgedriften i et par timer.

Vandstanden var meget lav - hele minus 2.2 meter under normal vandstand.

Øst på i Aabenraa varsler DMI forhøjet vandstand i havnen. Brand og Redning Sønderjylland ser på sagen, men regner ikke med, at det kommer til at give problemer.