Den sorte ibis spottet ved Ribe er her sandsynligvis på grund af klimaforandringer

Sort ibis, sølvhejre og stylteløber er eksempler på fuglearter, der udvider sydlige yngleområder mod nord.

Flere fuglearter finder vej fra det sydlige Europa til Danmark som følge af klimaforandringer.

Det seneste eksempel er sort ibis, som den seneste måned har været observeret i rekordstort antal herhjemme. 

Blandt andet opholder der sig en sort Ibis på engen ved Ribe. Der blev den første gang spottet tilbage i marts måned, hvor flere fugleeksperter formodede, at fuglen var undsluppet fangenskab et sted. Men sådan er det ikke nødvendigvis ifølge biolog Knus Flensted.

- Det er opsigtsvækkende, at sort ibis stiger så meget i antal og har bredt sig fra Spanien op til Frankrig. Den er også set i Storbritannien og nu også i Danmark, siger biolog Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening.

Sort ibis på besøg ved Ribe. Fotoarkiv
Sort ibis på besøg ved Ribe. Fotoarkiv
Foto: Torben Hestehave

Der er en stor bestand af sort ibis i Sydspanien, hvor der nu er over 10.000 ynglepar.

Men arten ses nu også op nordligere breddegrader.

Sort ibis på besøg i Ribe.
Sort ibis på besøg i Ribe.
Foto: Torben Hestehave

Sort Ibis set 256 gange den seneste måned

I ornitologernes database over fugleobservationer er der registreret hele 256 observationer af arten herhjemme den seneste måned.

Fuglen med bronzefarvet fjerdragt er set forskellige steder i landet, både i Sønderjylland, ved Ribe, Harboøre Tange og Vest Stadil Fjord i Vestjylland og på Amager.

En del af registreringerne kan dog være af de samme fugle.

- Der er ingen tvivl om, at der aldrig inden for de sidste 100 år er set så mange sorte ibisser herhjemme. Det er markant, siger Knud Flensted.

Han tilskriver det en blanding af forbedrede levebetingelser i Spanien og klimaforandringer, der får arterne til at udbrede deres levesteder.

Klimaforandringer giver mildere klima

- Det er en blanding af mildere klima som følge af klimaforandringer og så muligheden for, at arten kan sprede sig fra Spanien, hvor den har gode betingelser.

Biologen forventer, at sort ibis på et tidspunkt vil begynde at yngle regelmæssigt herhjemme.

Arter som sølvhejre og stylteløber er ifølge Knud Flensted andre eksempler på fuglearter, der er blevet mere almindelige på danske breddegrader.

Andre arter, der ellers plejer at flyve sydpå om vinteren, bliver i højere grad i Danmark.

Det gælder eksempelvis grågåsen, der i milde vintre bliver i stort antal herhjemme og henter føde på vintergrønne marker.

Selv om der er tale om arter, som ikke er naturligt hjemmehørende i den danske natur, kan man ifølge biologen ikke tale om invasive arter.

- Det er ikke arter, der er undsluppet fra fangenskab, men selv kommet hertil. Og der er heller ikke umiddelbart registreret nogle negative effekter, siger Knud Flensted.