Det røde flag er dårlig reklame for strandprojekt

Når det regner for meget hejses det det røde advarselsflag, fordi colibakterier forurener badevandet. Løsning til en halv mia. kr. er på vej.

Onsdag gik de store entreprenørmaskiner i gang med den 216 millioner kroner ny havne-lagune ved Esbjerg Strand. Den skal stå klar inden udgangen af 2019, men når det røde flag hejses ved Sædding Strand nord for projektet, er det ikke just god reklame for prestigeprojektet.

I badesæsonen sidste år røg det røde advarselsflag op 12 gange, mens det i år allerede har været oppe seks gange. Hver gang, fordi der er for mange colibakterier i badevandet.

Så er det forbudt at bade fra stranden i 38 timer, og det sker i forbindelse med, at Fovrfeld Bæk leder forurenet vand ud i havet, når spildevandsanlægget ikke kan håndtere store regnmængder. 

Derfor investerer Esbjerg Kommune op til en halv milliard kroner i en ny spildevandsplan, der skal forhindre blandt andet den situation, hvor regnvand blandes med kloakvand.

Samridig er det planlagt at flytte udmundingen af Fovrfeld Bæk længere nordpå, så strandgæsterne ikke generes af det forurendede spildevand.