TV der bevæger dig

Dramatisk fald i ynglefuglene i Vadehavet

Antallet af kendte ynglefugle som viber og strandskader i Danmarks vigtigste naturområde Vadehavet falder nu så dramatisk, at biologer og eksperter efterlyser akut politisk handling.

Det sker på baggrund af nye alarmerende fugletællinger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

Antallet af ynglende viber og strandskader er halveret i de seneste 16 år siden den første totaltælling af fuglene i Vadehavet i 1996. Og udviklingen er endda accelereret de seneste seks år. I samme periode er også en fjerdedel af rødbenene forsvundet.

Selvom tallene for blandt andet den langt mere sjældne store kobbersneppe i perioden er mere stabile, så er den til gengæld forsvundet fra rigtigt mange områder, hvilket på sigt gør den mere sårbar.

På Mandø var der eksempelvis etableret en større ynglebestand end før på 101 par kobbersnepper i 2012. Men en pløjning i efteråret af adskillige græsmarker med ynglende kobbersnepper fik tallet til at falde efterfølgende til 62 par.

- Det ser så sort ud for ynglefuglene i Vadehavsområdet, at vi laver en særlig meddelelse til ministerkonferencen i Det trilaterale Vadehavssamarbejde mellem Danmark, Holland og Tyskland til næste forår i håb om, at de vil reagere, siger en af forfatterne bag den nye rapport, seniorforsker Karsten Laursen fra DCE ved Aarhus Universitet.

Han sammenligner forholdene i Vadehavet med den brasilianske regnskov.

- Stille og roligt bid for bid forsvinder der vigtige dele af værdifulde danske naturområder. Det sker uden større opmærksomhed fra hverken politikere eller myndigheder, som har dækket sig ind under, at det er ræve, der er skyld i det hele, siger han.

- Men der er brug for yderligere græsarealer med en tilstrækkelig høj vandstand til at skabe føde til ynglefuglene. Der er brug for støtteordninger, der sikrer vedvarende græsarealer, som ikke pløjes op eller græsses for intensivt.

- Og det må man naturligvis kompensere landmændene for økonomisk. Derfor ligger bolden nu alene hos politikerne, siger Karsten Laursen.

Fakta

På 16 år er ynglende viber og strandskader halveret i Vadehavet.

Udviklingen er accelleret de seneste seks år.

 

  • Antallet af ynglepar af strandskader i Vadehavet er gået fra 2938 i 1996 til 1418 par i 2012
  • Antallet af ynglepar af viber i Vadehavet er gået fra 3603 i 1996 til 1889 par i 2012
  • Antallet af ynglepar af rødben er gået fra 1614 i 1996 til 1181 par i 2012

 

Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet