Drik ikke vandet i Ribe

Drikkevandet ved Ribe er forurenet med E-colibakterier. Drik det ikke. Din Forsyning arbejder på sagen.

Drikkevandet fra Skindermarkens Vandværk i Ribe er forurenet med E-colibakterier. Din Forsyning anbefaler, at vandet koges, før det drikkes eller bruges til madlavning. Advarslen gælder minimum til fredag middag.

Årsagen kendes endnu ikke. 

- Vi arbejder intenst på at finde eventuelle kilder til drikkevandsforureningen. Det er endnu for tidligt at sige noget om årsagen, men vi holder kunder og medier løbende orienteret om situationen og melder ud, når vi ved noget nyt, siger Eric Lauridsen, afdelingsleder, DIN Forsyning.

Fredag middag vil nye prøver vise, om forbudet kan ophæves.

Private drikkevandsboringer er antageligt ikke berørt, siger Eric Lauridsen til TV SYD.

Forureningen har ramt store dele af Ribe-området. Også Mandø er ramt. Her på kortet kan du se, hvilke områder, det drejer sig om.

Og her kan du læse mere om forureningen.