El-bilen kommer på gaden i Esbjerg

Esbjerg Kommune går i samarbejde med private selskaber for at få indført den elektriske bil. Ti biler skal køre i Esbjerg og testes af 80 familier.

Selskabet med el-bilerne har det moderne danske navn ChooseEV. Det stiller i alt 10 test-biler til rådighed for borgere i Esbjerg Kommune i en periode på to år. 80 familier i kommunen får på skift lov til at låne en el-bil i tre måneder.

Gratis udlån

Lån af bilen og tilhørende lade-anlæg vil være uden omkostninger for den deltagende familie, bortset fra udgiften til bilens forbrug. Opladning sker ved hjælp af mobile lade-anlæg, som følger med bilen og placeres hos den enkelte familie i prøve-perioden.
 
Erfaringerne skal bruges til at vurdere, hvordan el-bilen kan blive en del af hverdagen hos kommunens borgere og virksomheder. Leasing-firmaet får viden om, hvor økonomisk bilen er, og hvilken indflydelse den har for miljøet.

Masser af CO2 i Esbjerg

Esbjerg Kommune har en udledning af klima-gasser, som er ret høj i sammenligning med andre byer. Kommunen har sat sig det mål at den vil reducere den samlede udledning af CO2 med mindst 30 procent i 2020. Den vil så hurtigt som muligt være CO2 neutral.

El-bilerne er drøftet på et møde i Plan & Miljøudvalget, som mener, at projektet vil bidrage til at nå målsætningerne. Udvalget siger derfor ja til samarbejdet og sender anbefalingen videre til afgørelse i byrådet.

ChooseEV er et aktieselskab, som beskæftiger sig med leasing og drift af el-biler og lade-anlæg. Det ejes af dels el-selskaberne SydEnergi  og Seas-NVE, dels biludlejningsvirksomheden SIXT Danmark