TV der bevæger dig

Elever får lov til at udnytte deres evner

Eleverne på Da Vinci Linjen på Blåbjerggårdskolen i Esbjerg har fået en mere udfordrende skolegang end elever i normale folkeskoleklasser fra 7. til 9. årgange.

Eleverne er blevet engageret i deres skolegang. (Arkivfoto).

To forskere ved Aarhus Universitet, Kirsten Baltzer og Poul Nissen, har fulgt Da Vinci Linjen siden den blev oprettet for tre år siden, og de er nu klar med en rapport om forsøget.

Da Vinci Linjen henvender sig til elever, der har let ved at lære. De har ofte kedet sig i almindelige folkeskoleklasser, fordi de ikke har fået faglige udfordringer.

De to forskere mener, at det på Da Vinci Linjen er lykkedes at give eleverne et mere inspirerende undervisningsmiljø. Det har givet ro i klasserne, at eleverne i højere grad får ansvaret for deres egen læring.

Hver elev har en særlig træner eller coach der er elevens sparringspartner og vejleder i forbindelse med personlige mål og studieplaner.

Undervisningen er studieforberedende. Eleverne introduceres til arbejdsformer på gymnasier og videregående uddannelser. Det gælder studieteknik, fremlæggelsesformer og it-programmer.

Mange af eleverne på Da Vinci Linjen havde det dårligt på deres tidligere skole, både socialt og fagligt. De følte, at der ikke blev forventet noget af dem. de blev ofte drillet, fordi de var for kloge.

I bedømmelsen af de første tre år på den nye skole hedder det, at den er en succes med hensyn til at skabe læringsmiljøer for skolemotiverede, underpræsterende elever.

Skolens hjemmeside.

Mere kultur