TV der bevæger dig

Enge til græsende får i Vadehavet

800 hektar enge til græssende får er lagt direkte ud i Vadehavet fra grænsen i syd til Tjæreborg lidt syd for Esbjerg.

01:51

Faskinegårde bliver efterhånden nedbrudt. Foto: Karin Munk

1 af 2

De ligger i faskinegårde, som NaturErhvervstyrelsen, tidligere Fødevareministeriet, står for. Lige nu er styrelsen i gang med at vedligeholde faskinerne. Rådne pæle bliver erstattet af nye.
 
Faskinegårde er indhegninger af stolper og tæt sammenbundne risknipper. De tæmmer tidevandet ved højvande og opsamler sand og ler. Efterhånden bliver faskiner til forhøjninger, der bliver dækket af vegetation, hvor fårene kan græsse.

Deres væsentligste formål er at svække bølgernes angreb på digerne.