TV der bevæger dig

Enhedslisten er trætte af Esbjerg-Fanø Rederiet

Rederiet Færgen vil ikke udlevere oplysninger til brug for det arbejde, som Folketinget har sat i gang for at nedbringe færgetaksterne.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested fra Esbjerg, siger at det er grotesk, at rederiet ikke vil ud med oplysningerne.

- Folketinget har tirsdag 1.behandling af et lovforslag, som skal nedbringe taksterne for godstransport til og fra øerne. Og her har Fanø kommune indsendt et høringssvar, hvor de gør opmærksom på, at kommunen får svært ved at leve op til lovens krav om indrapportering af tal for, hvorledes tilskuddet er anvendt på færgen til Esbjerg, al den stund, at de oplysninger vil Færgen ikke ud med ? af forretningshensyn forstås, siger Henning Hyllested.

- Det er helt grotesk, at et rederi ikke vil medvirke positivt til at få sat gang i udviklingen på vores øer. Endnu mere grotesk er det naturligvis, at Færgen er delvist ejet af staten gennem Transportministeriet, som ejer 50 pct. af aktierne i Færgen, siger Henning Hyllested.