Esbjerg får trafikplan

Udsigten til stigende trafikmængder og bilkøer i de kommende år i Esbjerg har fået byrådet til at lade udarbejde en trafik- og mobilitetsplan.

Planen har været i offentlig høring i 10 uger, og er nu klar til endelig vedtagelse i Byrådet.

Planen er udarbejdet med Cowi som rådgiver, og giver på baggrund af trafikale analyser, en række forslag til på såvel overordnede indsatsområder som konkrete tiltag, der kan gennemføres for at imødekomme de trafikale udfordringer i Esbjerg frem mod 2030.

- Med planen får vi et godt arbejdsredskab i forhold til at håndtere den stigende trafikmængde og trængsel på vejnettet i Esbjerg, så vi kan sikre god mobilitet frem mod 2030, siger formanden for teknik- og forsyningsudvalget, Freddie H. Madsen.

Planen, der består af af en baggrundsrapport og en handleplan, har i perioden 12. juni til 21. august 2013, været i offentlig høring, hvor alle fik mulighed for at komme med input. Efter behandlingen af de indkomne høringssvar, er planen nu klar til endelig vedtagelse i byrådet.

Flere af planens foreslåede tiltag er allerede godt på vej til at blive virkelighed til gavn for blandt andre cyklister og brugere af den kollektive trafik. I 2014 tager Esbjerg Kommune fat på de første projekter.

Supercykelsti på vej

- Jeg glæder mig over, at Esbjerg med hjælp fra indhentede tilskud fra Vejdirektoratets Supercykelstipulje og Fremkommelighedspulje, blandt andet får sin første supercykelsti og at trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård fornyes. Dermed skabes betydelig bedre forhold for cyklisterne og brugere af den kollektive trafik, samtidig med, at nogle af planens målsætninger opfyldes, siger Freddie H. Madsen.