Esbjerg Havn går i gang med stor udvidelse til 500 millioner kroner

Om kort tid går næste etape af byggeriet på Esbjerg Havn i gang. Det er femte etape, som medfører en 10 procent forøgelse af de samlede arealer på en af Danmarks absolut største havne.

Det har taget mere end fem år at lave beregninger og udarbejde miljøkonsekvensvurderingen (VVM) efterfulgt af høringer og behandling af kommentarer.  

Esbjerg Havn har nu fået tilladelse til endnu en stor havneudvidelse. Godkendelsen gælder anlæggelse af mere end 500.000 kvadratmeter ekstra havn.

Det er fra denne havn, at størstedelen af de vindmøller, som i dag produceres i Danmark, bliver sendt ud i verden. Havnen har desuden været involveret i mere end halvdelen af alle de havvindmølleparker, som er installeret i Europa.

- Esbjerg Havn har national betydning, og vores udvidelse er vigtig for, at især udbygningerne af havvind i Nordsøen kan ske i rette tid til at sikre den ønskede reduktion af drivhusgasser. Samtidig er det også det næste, vigtige led i den kontinuerlige udvikling af havnen. Det er absolut en milepæl, vi har nået i dag, siger Esbjerg Havns bestyrelsesformand, Flemming N. Enevoldsen.

Havneudvidelse mod øst

Havneudvidelsen er planlagt øst for de eksisterende arealer og flytter derved havnegrænsen helt ud til Vadehavet. 

Esbjerg Havn bruger derfor kun sand fra oprensningen af indsejlingen til arbejdet. Derved undgås klapning i en lang periode, og udvidelsen foretages på den mest bæredygtige måde.

Oprindeligt var Esbjerg Havns ønske at udvide i retning mod Fanø. Det er dog blevet ændret til den nuværende plan - bl.a. på grund af modstand fra Fanø Kommune.

Hele havneudvidelsen vil være færdig i tide til, at det kan lykkes at imødekomme de arealkrav, som følger af den forventede stigning i havvindskapaciteten - og ikke mindst etableringen af energiøer i Danmark.

Havneudvidelser er nødvendige for udbygningen af havvind i Europa, og Wind Europe opgjorde i maj måned de nødvendige havneinvesteringer til 6,5 milliarder euro, såfremt de europæiske havne skal kunne følge med behovet for havvind. Esbjerg Havn handler rettidigt med endnu en havneudvidelse og sikrer derved infrastrukturen til at skabe de socioøkonomiske effekter, som forventes af havvindindustrien.

”Esbjerg Havn er i de sidste 20 år vokset med flere end to millioner kvadratmeter. Dette har været med til at øge aktiviteterne betydeligt, og i dag er havnen et af epicentrene for havvind i Europa. 

Endelig godkendelse af igangsætningen forventes på Esbjerg Havns bestyrelsesmøde i den kommende uge, og umiddelbart derefter vil indpumpningen af sand begynde. 

Hele havneudvidelsen forventes at stå færdig i 2025, og den forventes at koste mere end 500 millioner kroner.