Esbjerg Havn har rekordoverskud på 80 millioner kroner

Esbjerg Havn har i 2016 haft sit hidtil bedste resultat med en rekordomsætning på 230,5 millioner og det hidtil bedste resultat på 79,6 millioner kroner.

Esbjerg Havns rekordomsætning og overskud for 2016 kommer efter et højt aktivitetsniveau på den 4.500.000 kvadratmeter store havn. Det fremgår af havnens regnskab, der blev præsenteret i Musikhuset i Esbjerg onsdag formiddag.

Godsmængderne steg seks procent i forhold til 2015, og havnen satte ny rekord for antallet af skibsanløb og importerede biler. Samtidig blev der udskibet 1.100 MW havvindkapacitet, som er mere end en fordobling i forhold til 2015.
Forventningen om, at den høje aktivitet fortsætter i 2017, kombineret med den stigende efterspørgsel på arealer fra især vindindustrien betyder, at havnens investering på 200 millioner kroner i den sidste, planlagte udvidelse af Østhavnen på 250.000 kvadratmeter har været godt timet. Udvidelsen forventes at være færdig inden årets udgang.

Esbjerg Havns direktør præsenterer rekordoverskud.
Esbjerg Havns direktør præsenterer rekordoverskud.

- Vi forventer at udskibe ligeså meget havvind i 2017 som i 2016. Desuden kommer der en lang række store udbud på havvindmølleparker i Nordsøen i løbet af året, så aktiviteten inden for vind ser ud til at fortsætte. Med en mere stabil oliepris ser udsigterne for olie- og gasindustrien også positive ud. Det tyder på, at olie- og gasindustrien nu for alvor kan se fremad, og at vi nu igen kan begynde at tale om udvikling af industrien frem for afvikling. Samtidig håber jeg, at der snart kommer en afklaring på Tyra-feltet, som medfører flere arbejdspladser og opgaver til virksomhederne på Esbjerg Havn, siger havnedirektør  Ole Ingrisch.