TV der bevæger dig

Esbjerg Havn kan få nøglerolle i Europa

Nordsøkommissionen vil gøre Esbjerg Havn til en del af EUs overordnede infrastruktur. Det vil betyde en forbedring af adgangsforholdene til havnen. Ønsket bliver positivt modtaget i EU-Kommissionen.

Der er udsigt til, at Esbjerg Havn kan blive en del af EUs overordnede infrastruktur. Fordelen er, at de danske myndigheder vil få en forpligtigelse til at sikre høj fremkommelighed og kvalitet omkring Esbjerg Havn.

Det betyder, at eksempelvis elektrificeringen af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg bliver ført helt ned til havnen, ligesom motorvej E45 allerede er ved at blive det.

- Lykkes det at blive optaget, vil det være en klar styrkelse af Esbjerg Havn. EU gør det til en forpligtelse for vej- og banemyndigheder, at strækningerne i kernenetværket hele tiden er af en høj standard, siger regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V), der er formand for Transportgruppen i Nordsøkommissionen.

Vigtigt for hele Skandinavien

Nordsøkommissionen er et samarbejde mellem 56 regioner fra otte lande rundt om Nordsøen. Kommissionens medlemmer arbejder blandt andet sammen om at udøve fælles indflydelse på beslutninger i EU og på at skabe opbakning til fælles udviklingsprojekter og infrastruktur i regionen.

EU-kommissionen er i gang med at revidere de langsigtede planer for den europæiske infrastruktur. I oktober 2011 blev et forslag offentliggjort, og det er dette forslag, som Nordsøkommissionen nu foreslår, at Esbjerg Havn bliver en del af.