TV der bevæger dig

Esbjerg Havn: Vi er i fin form

Vindmøller og masser af gods har reddet Esbjerg Havn helskindet gennem 2018.

Udskibning af vindmøller udgør en stor del af Esbjerg Havns aktiviteter.

Omsætningen er faldet lidt, og det samme er overskuddet - alligevel er meldingen fra Esbjerg, at havnen er i fin form og går lyse tider i møde.

Havnen holdt generalforsamling onsdag, og formanden Flemming N. Enevoldsen kunne fortælle, at havnen er kommet ud af 2018 med et overskud på 71,2 millioner kroner.

Det er et lille fald i forhold til året før, og det skyldes blandt andet afskrivninger på investeringer foretaget i forbindelse med anlæg af østhavnen, men også at oliemarkedet har været ustabilt og vanskeligt i 2018.

Genopbygningen af Tyrafeltet til 21 milliarder kroner vil imidlertid skabe en masse nye arbejdspladser i Esbjerg i de kommende år - og det samme vil beslutningen om nye havvindmølleparker i Nordsøen.

Derfor er der masser af optimisme i bestyrelsen.

Og det kommer også til udtryk i den kommende udvidelse af havnen på en million kvadratmeter - en udvidelse som kan gå i gang, når VVM-undersøgelserne er afsluttet sidst på året.

- Udviklingen inden for vind og gods vil alt andet lige øge efterspørgslen på arealer, og vi skal være klar til at rykke hurtigt, siger Flemming N. Enevoldsen.