TV der bevæger dig

Esbjerg Kommune: Ansat stjal over 300.000 fra udviklingshæmmet

Esbjerg Kommune politianmelder en ansat fra Bofællesskabet Fyrparken i Esbjerg for siden 2007 at have hævet op mod 80.000 kroner årligt fra en udviklingshæmmet beboers konto.

01:18

Den ansatte arbejdede for den udviklingshæmmede her på bofællesskabet Fyrparken i Sædding.

1 af 2

Den mistænkte medarbejder blev fritaget for tjeneste i januar, da ledelsen fik mistanke om, at der foregik noget ulovligt. Samtidig har sagen også fået konsekvenser for bostedets ansvarlige leder, der er blevet fritaget for tjeneste, selvom det var hende, der fik mistanke om underslæbet.

Reglerne skærpes

Den ansatte havde kun adgang til den ene beboers konto, men selv om der ikke er noget, der tyder på, at tilsvarende underslæb er begået andre steder, vil kommunen nu gennemføre en meget grundig undersøgelse af alle pengemæssige transaktioner på stedet. Samtidig vil reglerne omkring den økonomiske håndtering af beboernes penge blive strammet op.

- Vi er meget chokerede over, at en medarbejder i flere år har kunnet hæve penge på en beboers konto, uden at der er ført et nøje tilsyn med disse transaktioner. Der er ganske enkelt tale om et for dårligt ledelsestilsyn, siger Social- og Tilbudschef i Esbjerg Kommune, Britta Martinsen.

Beboer utryg

- Beboeren har været utryg ved, at der har været noget rod med pengene. Jeg taler med beboeren i dag sammen med vedkommendes pårørende for at fortælle dem om hele sagen og politianmeldelsen, siger Britta Martinsen.

Den pågældende beboer, der har været udsat for det mangeårige underslæb, vil blive holdt skadesløs.
- Vi vil naturligvis også sørge for, at beboeren har råd til at købe de nødvendige ting, indtil politiet har afsluttet undersøgelsen, siger Britta Martinsen.