Esbjerg og Team Danmark fortsætter samarbejde om eliten

Esbjerg Kommune og Team Danmark fortsætter det succesrige samarbejde om at give unge elite-sportsfolk gode muligheder for at dyrke sport samtidig med skolegang og studier.

Esbjerg Kommune har siden 2003 indgået samarbejdsaftaler med Team Danmark om eliteidrætten i Esbjerg kommune. På tegnebrættet er nu en forlængelse af aftalen, der som noget nyt rummer klubprofessionalisering, en kandidatgrad i idræt og fokus på idrætspsykologi. Talentudvikling er stadig kernen i aftalen. Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg godkendte aftalen tirsdag.

Esbjerg Kommune og Team Danmark arbejder tæt sammen om udvikling af eliteidrætten. Formålet med samarbejdet er at fremme vilkårene for eliteidræt ? herunder i særdeleshed talentudviklingen. 

Esbjerg Ordningen, som tilbyder eliteidrætsudøvere frit valg af ungdomsuddannelse kombineret med eliteidrætten. Selve modellen betragtes som rollemodel for andre modeller i Danmark.