Esbjerg-politikere i opråb til ministre: Hjælp os!

I et brev fra borgmester og udvalgsformand til miljøministeren og klimaministeren opfordres regeringen til at gøre noget nu for at få løst problemerne med de store vandmængder.

Beskeden er klar: Hjælp os.  

Brevet fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (Soc. dem.), er sendt til to ministre. Nemlig miljøminister Lea Wermelin (Soc. dem.) og klimaminister Dan Jørgensen (Soc. dem.).  

- Vi har brug for hjælp til at finde løsninger på de store vandmængder, der berører så mange mennesker, siger Karen Sandrini.

Karen Sandrini: - Vi kan ikke klare det uden statens hjælp. 
Karen Sandrini: - Vi kan ikke klare det uden statens hjælp. 

- Udfordringerne i Ribe skyldes, at meget af vandet kommer så langt væk som midt inde i Jylland, så brevet her er et signal til staten om, at vi skal finde løsningerne i fællesskab. Staten og kommunerne bør sammen sørge for, at den her situation ikke opstår igen, siger Jesper Frost Rasmussen.   

Tyske pumpesystemer 

Esbjerg Kommune har fået 142 mm regn i februar til dags dato. Ikke så meget som flere andre steder i TV Syds sendeområde, men her har vandet samlet sig i Kongeåen og Ribe Å og givet store problemer for både erhverv, landbrug og private boligejere.

"Alt det vand i vores åer skaber en situation, hvor den vandhåndtering, vi skal foretage i Esbjerg Kommune, skal kunne styre og regulere det vand, som kommer fra øst. Det bliver til enorme mængder, som til tider ikke kan finde vej til Vadehavet, fordi vores sluser er lukkede, når vinden er i vest, og vandstanden i Vadehavet bliver højere end vandstanden i åerne."

- Jeg har netop været i Skærbæk for at høre om de løsninger, man benytter i Tyskland. Det gælder for eksempel pumpesystemer. Måske kan det være en af løsningerne, vi skal have kigget på, siger hun.  

Klarer den ikke alene 

Karen Sandrini understreger, at Esbjerg Kommune selv er parat til at gøre en indsats, men at de kommunale muligheder ikke er gode nok til at løse udfordringerne.  

"Vi er allerede godt i gang både med den kommunale planlægning og med et lokalt jordfordelingsprojekt. Men vi oplever også, at de midler og værktøjer, vi har, ikke er tilstrækkelige, og derfor henvender vi os til jer."

Jesper Frost Rasmussen: - Meget af det vand, der nu berører folk i Ribe, kommer langvejs fra. 
Jesper Frost Rasmussen: - Meget af det vand, der nu berører folk i Ribe, kommer langvejs fra. 

- Nok er der tale om en situation, der kan kaldes en "50 års hændelse", men vi må se i øjnene, at store regnmængder formentlig vil opstå hyppigere, og at vi derfor har brug for en langsigtet plan. En plan som vi meget gerne vil have en dialog og et samarbejde med regeringen om, siger den socialdemokratiske udvalgsformand.  

Hun og borgmester Jesper Frost Rasmussen håber, at de kan sætte skub i sagen med brevet og dermed sætte sagen på den politiske dagsorden på Christiansborg.