TV der bevæger dig

Esbjerg rydder op i børnesagerne

Kun 38 sager af 98 sager i Familierådgivningen i Esbjerg Kommune er helt i orden, oplyser konsulentfirmaet BDO i en rapport om sagsbehandlingen.

00:35

1 af 2

Rapporten er en opfølgning på sagen om Esbjergmanden, der fik syv års fængsel for overgreb mod børn.

Sagen afslørede svigt i socialforvaltningen, og Ankestyrelsen afslørede kritisabel sagsbehandling i 77 ud af 100 sager.

Den nye rapport fra konsulentfirmaet skal bidrage til en løbende kvalitetssikring.

Rapporten fastslår, at sagsbehandlingen er blevet bedre, men der er plads til forbedringer.

De 38 veludførte sager rummer børnefaglige undersøgelser af høj kvalitet, relevante handleplaner med god opfølgning og referater af gode børnesamtaler.

Systematik og dokumentation

Normalt halter det med systematik og dokumentation i sagsbehandlingen. 15 procent af sagerne er behandlet utilfredsstillende.

Kommunen styrker Familierådgivningen med ekstra ti medarbejdere i første halvår af i år.

- Vi arbejder fortsat intensivt og ihærdigt med den fortsatte forbedring på området. De udviklingsplaner, vi har udarbejdet sammen med Socialministeriets task force er et godt udgangspunkt for det videre arbejde, siger familie- og forebyggelseschef Jørgen Bruun.

Esbjerg Kommune har 1.800 børnesager for tiden. Konsulentfirmaets gennemgang af de 98 skal følges op med en intern revision af resten.

Rapporten kan hentes på Esbjerg Kommunes server.

Mest sete på tvsyd.dk