Esbjerg sætter rekord i antallet af lejere der bliver smidt ud

Lejerne i Esbjerg er mere sjuskede med at betale huslejen end andre steder.

Socialministeriet sætter nu en kampagne igang med navnet ?Har du tjek på huslejen?

- Vi ved fra undersøgelser, at tre ud af fire, som sættes ud af deres bolig, har haft svært ved at styre deres økonomi. Det er mit håb, at kampagnens råd kan hjælpe lejerne også i forhold til, hvordan man kan få den rette hjælp hos kommunen eller boligselskabet, siger Socialminister Benedikte Kiær.

Socialministeriet sender pjecer og plakater ud til almene boligselskaber.

Ligeledes vil materialet kunne findes hos kommunerne, i jobcentre, etniske netværk, væresteder og organisationer.

Pjecen findes også på arabisk, urdu, tyrkisk og somali.