Esbjerg skal svine mindre

I dag sender hver indbygger i Esbjerg Kommune 10,4 tons CO2 ud i atmosfæren. Det skal ned med mnidst 3 tons pr. indbygger inden 2020.

I dag har Esbjerg Kommune og Syd Energi (SE) underskrevet en samarbejdsaftale, der sikrer et tæt samarbejde om store sparemål på udledningen af CO2 i Esbjerg Kommune.

Udledningen skal ned med 3 tons pr. indbygger inden 2020.

- Det er et ambitiøst mål, vi har sat os, men jeg er helt tryg ved det med denne aftale, siger borgmester Johnny Søtrup (V).
- Sydenergi SE har tidligere vist, at de kan optimere energiforbrug og reducere klimabelastninger for både store virksomheder og kommuner.

I dag sender Esbjerg Kommune årligt 1,16 mio. tons CO2 ud i atmosfæren. Det vil sige 10,4 tons pr. indbygger.
Inden 2020 skal det reduceres med 30 %.

- For at nå målsætningen er der tre vigtige områder, vi skal fokusere på. Vi skal sikre energieffektivisering, via bl.a. bedre isolering, klimastyring og et mere effektivt produktionsapparat. Vi skal skabe forståelse for bedre klima-adfærd, ved bl.a. at gøre forbrugerne mere bevidste om den energi de bruger, så de kan tilpasse deres adfærd og dermed udnytte energien mere intelligent. Endelig skal nye teknologiske løsninger, med særligt grøn energi og digitalisering, skabe betydelige reduktioner, siger Niels Duedahl, adm. direktør i SE.