TV der bevæger dig

Esbjerg slipper for erstatningskrav

Esbjerg Kommune slipper for at betale 325.000 kroner i erstatning til femteklasseselev for brækket håndled.

Vestre Landsret har frifundet Esbjerg Kommune for erstatningsansvar over for en i dag 17-årig pige, der tilbage i 2005 brækkede håndleddet, mens hun var i skole.

Uheldet skete en dag i november 2005, da en gruppe lærerstuderende ville demonstrere over for de 11-12-årige elever i en femteklasse på Ådalsskolen, hvordan pulsen stiger, når man bevæger sig.

Eleverne skulle udføre en såkaldt steptest, hvor man træder op og ned af en lav stol i et højt tempo.
En af pigerne trådte for langt ud på stolen, og faldt bagover. Hun brækkede sit håndled og har siden haft store gener efter uheldet.

Byretten i Esbjerg mente, at skolen havde begået flere fejl, og tilkendte hende 325.000 kroner. Men den dom har Vestre Landsret nu omstødt.
Byretten mente, at skolen havde svigtet ved at gennemføre øvelsen i et almindeligt klasselokale med 30 børn, uden at den faste lærer var til stede hele tiden.

Men de oplysninger mener landsretten ikke er korrekte. Landsretten lægger til grund for sin dom, at der kun var 19 børn i lokalet, og at der ud over den faste lærer var fire lærerstuderende under øvelsen, der betegnes som ret simpel og ufarlig.

Derfor har skolen ikke begået fejl, og kommunen frifindes. Imens må den nu 17-årige pige opgive sin drøm om at blive frisør, og hendes mor skal udrede 41.000 kroner til dækning af kommunens sagsomkostninger.