Esbjerg trues af lægemangel

Køen i de praktiserende lægers venteværelser i Esbjerg bliver endnu længere i de kommende år, hvis der ikke flytter nye læger til kommunen.

Allerede i dag mangler mellem fem og syv praktiserende læger i kommunen, der blandt andet omfatter Esbjerg, Bramming, Ribe og Gørding. I løbet af få år kommer der til at mange 10 til 15 praktiserende læger.

Det betyder, at 15.000 til 20.000 patienter risikerer at stå uden læge.

Fredag og lørdag søger Esbjerg Kommune at gøre sig lækker for yngre lægefamilier. 14 læger deltager i en såkaldt karrieremesse, og deres familier får en rundtur i kommunen, blandt andet med besøg i Nationalpark Vadehavet.

Mange praktiserende læger i Esbjerg Kommune nærmer sig pensionsalderen. De sidder alene i deres praksisser, og der er ikke efterspørgsel efter solopraksisser blandt yngre læger. De foretrækker at arbejde i større lægehuse.

Presset på lægerne i Esbjerg er allerede så stort, at en del praktiserende læger har lukket for tilgangen af nye patienter.

Mulige løsninger

Direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen og læge Ole Busch, begge Esbjerg, regner ikke med, at karrieremessen er tilstrækkeligt til at få læger nok.

- Nogle af de supplerende tiltag kunne for eksempel være at rekruttere læger fra andre dele af EU til en international lægepraksis. En anden mulighed kunne være at etablere en virtuel lægedækning, hvor borgerne kan komme i kontakt med en praktiserende læge via internettet, foreslår de.

Region Syddanmark har ansvaret for dækningen af praktiserende læger, og her peger afdelingschef i praksisafdelingen Frank Ingemann Jensen på, at der simpelthen ikke uddannes praktiserende læger nok.

- Uanset hvor mange tiltag regionen gennemfører, så er lægemanglen et stort problem - og ikke kun i Syddanmark, siger han.

Regionen mener, at der kan laves aftaler med praktiserende læger for at få dem til at drive ekstra praksisser ved hjælp af vikarer. En anden mulighed er klinikker, der drives af regionen.