For få danskere ved, hvad man skal gøre ved et hjertestop

Undersøgelse: 1600 flere kan redde livet, hvis vi vidste mere om at afhjælpe hjertestop.

Danskere uden et friskt førstehjælpskursus er markant dårligere til at bruge førstehjælp og hjertestartere end de, der har et opdateret kursus.

Ifølge en undersøgelse, som Voxmeter har udført for Røde Kors og privathospitalet Aleris-Hamlet i Esbjerg, er 47 % af danskerne uden et opdateret førstehjælpskursus.

De er bekymrede for, om de kan finde ud af at bruge en hjertestarter.

For dem, der har taget et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år, siger 85 pct., at de ved, hvordan man bruger en hjertestarter.

? Tal fra Hjertestopregisteret og Det Europæiske Råd for Genoplivning viser, at vi kan redde mellem 1400 og 1600 flere liv årligt, hvis danskerne bliver bedre til at bruge en kombination af førstehjælp og hjertestartere ved hjertestop, siger Tina Donnerborg, chef for førstehjælp i Røde Kors.