TV der bevæger dig

Færre sydvestjyske hænder præsterer mere

I 2012 beskæftigede sydvestjyske produktionsvirksomheder ca. 6.000 medarbejdere mod 7.100 i 2008 og holdt omsætningen. Det viser en ny undersøgelse.

00:40

1 af 2

- Det er bemærkelsesværdigt, at produktionsvirksomhederne nu er i stand til at håndtere samme omsætning med færre medarbejdere. De har øjensynligt været i stand til at skære ind til benet i funktioner, der ikke har noget med produktion at gøre, og fremstår nu mere trimmede end før krise. Til gengæld har de i de senere år investeret betydeligt mindre og kan have oparbejdet et behov, som kan blive omsat i produktudvikling, bygninger og maskinpark i de kommende år, siger Peder R. Pedersen, der står bag undersøgelsen, der kortlægger den økonomiske udvikling i virksomheder i Esbjerg, Tønder og Varde Kommuner i perioden 2008-2012.

For fem år siden, den 15. september 2008, sendte konkursen i den amerikanske investeringsbank, Lehman Brothers, chokbølger gennem de finansielle markeder over hele verden. I løbet af få måneder var hele verdensøkonomien i krise.

Hvordan klarede de 100 største sydvestjyske virksomheder sig igennem den første tid efter finanskrisen, og hvor hurtigt genvandt de den styrke, de havde i årene op til den skæbnesvangre nat i New York? Deloitte kortlægger i en konjunkturanalyse den økonomiske udvikling i virksomheder i Esbjerg, Tønder og Varde Kommuner i perioden 2008-2012.

Positiv overraskelse

- Resultaterne af analysen overrasker os positivt. Vi havde nok forventet fremgang siden finanskrisens første år, 2008, men vi havde ikke turdet håbe på, at virksomhederne så hurtigt nåede tilbage til niveauet før krisen. Især produktionsvirksomheder formåede at genvinde fodfæstet. Til gengæld har de i modsætning til de analyserede virksomheder i andre brancher generelt ikke været i stand til at skabe vækst siden 2010, siger statsautoriseret revisor Peder R. Pedersen, der sammen med kollegaen Jannick Kjersgaard har sammenfattet analysen i en rapport.

 

Udvalgte resultater fra Deloittes analyse:

De seneste tre år er indtjeningen steget. I 2012 realiserede virksomhederne et samlet resultat på 1.589 mio. kr. efter skat mod 1.419 mio. kr. i 2011. I 2007 udgjorde det samlede resultat 1.865 mio. kr.

Samlet er forrentningen af egenkapitalen steget fra ni procent i 2009 til 17 procent i 2012. Produktionsvirksomhederne havde negativ forrentning i 2009, minus to procent, men nåede 11 procent året efter. Siden er tallet faldet til 10 procent i 2012. De øvrige virksomheder lå i fjor på 20 procent.

Bruttoresultatet pr. medarbejder er øget fra 580.000 kr. i 2008 til 652.000 kr. i 2012, en stigning på 12 procent. For produktionsvirksomheder har udviklingen været mere flad og med et fald på en procent til 585.000 kr. pr. medarbejder i 2012 i forhold til året før.

Virksomhedernes soliditetsgrad er i 2012 nøjagtigt den samme, 40 procent, som i 2008. I produktionsvirksomhederne er den øget fra 34 til 38 procent, hvilket skyldes en væsentlig reduktion i balancen. I de øvrige brancher er soliditeten faldet fra 44 til 41 procent som følge af vækst.

Den samlede likviditet er forbedret med 195 mio. kr. på fem år. Produktionsvirksomhederne har i 2008-2012 afskrevet betydeligt mere, end de har investeret, henholdsvis næsten 2,0 mia. kr. mod godt 1,4 mia. kr. I de øvrige, mere vækstprægede brancher forholder det sig modsat. Her er der samlet investeret 4,0 mia. kr. og afskrevet 1,9 mia. kr.