Fem nye uddannelser på vej: Jura til Esbjerg

Fem byer i Syd- og Sønderjylland er tilgodeset med nye uddannelser i regeringens seneste udspil.

Regeringen har torsdag spillet ud med fra 2025 at flytte videregående uddannelser ud af de fire største universitetsbyer og ud til andre dele af landet. Det betyder, at Syd- og Sønderjylland kan se frem til fem nye uddannelser, hvis udspillet bliver en realitet.

Nye uddannelser i Syd- og Sønderjylland:

Esbjerg:

  •  Jura


Horsens:

  • Fysioterapeut


Fredericia:

  • Maskiningeniør


Haderslev:

  • Ergoterapeut


Sønderborg:

  • Maskinmester


Det er regeringens hensigt, at 7.500 uddannelsespladser skal flyttes og oprettes uden for de fire største danske byer. 2.000 af dem skal oprettes på de 25 nye uddannelsesudbud, 1.000 skal oprettes på allerede eksisterende skoler og uddannelsesinstitutioner, og de sidste 4.500 pladser bliver rykket ud af byerne, fordi optaget begrænses i de store byer.

I alt vil regeringen flytte 60 procent af alle velfærdsuddannelserne - det gælder blandt andet pædagog-, folkeskolelærer- og sygeplejerskeuddannelsen - væk fra de fire største byer og ud i landet.

Udspillet skal sikre, at flere vælger at uddanne sig i provinsen i det lokalområde, de er vokset op i. 

Desuden vil regeringen reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Dog med enkelte undtagelser. Begrænsningen bliver indfaset gradvist fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.

Statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) fremlagde torsdag eftermiddag planen sammen med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Pressemødet fandt sted på Aarhus Universitets afdeling i Foulum nordøst for Viborg.