Fem skoler lukkes i Esbjerg

Fem skoler bliver nedlagt i Esbjerg Kommune til sommer, fremgår det af en politisk aftale i byrådet.

Socialdemokratiet, Venstre, SF og de konservative står bag aftalen.

Baggrunden for aftalen er faldende elevtal i de kommende år.

Byrådet opnår en besparelse på 37 millioner kroner, men de penge føres tilbage til folkeskolen til at højne den faglige kvalitet og modernisere klasselokaler.

Den politiske aftale får følgende følger:

  • Nordvangskolen nedlægges pr. 31. juli 2011.
  • Spandet Roager skole nedlægges pr. 31. juli 2011.
  • Vester Nebel skole nedlægges pr. 31. juli 2011.
  • Guldager skole nedlægges pr. 31. juli 2011.
  • Hunderup Helhedsskole nedlægges og overføres til lokaler på Bakkevejens skole pr. 1. august 2011.
  • Blåbjerggårdskolen reduceres til at omfatte 0.-6. klassetrin pr. 1. august 2016.
  • Ådalskolen reduceres til at omfatte 0.-6. klassetrin pr. 1. august 2013.