TV der bevæger dig

Flere mindre fartøjer i Vadehavet

En gruppe borgere i Vadehavs-området har dannet en forening, der skal skabe bedre vilkår for sejlads på Vestkysten med mindre både. I første omgang skal sejladsen fra Ribe til Fanø genoptages, og der skal være sejlads med turister på Ribe Å.

Skibsfører Anker Andsbjerg redegør for et af projekterne for tursejlads på Ribe Å.

På tegnebordet ligger allerede to projekter. Det ene går ud på at restaurere en af de sidste ægte Fanø-både. Det er den ti meter lange Martha, som blev bygget af Børge Fischer Jensen i Sønderho. Det andet går ud på at skaffe en tur-båd, der kan sejle med turister mellem Ribe og Kammerslusen. 

Vadehavs-entusiaster

Foreningen blev stiftet ved et møde i Brorsonsminde i Ribe. Initiativtagerne er folk, som allerede er engageret i diverse aktiviteter i Vadehavs-regionen:  

Bjarne Kiholm, som her et bådebyggeri ved Kammerslusen, Anker Andsbjerg, der er skibsfører i Ribe, Thyge Jensen, der elsker sæler, hvaler og traditionelle Vadehavs-skibe, samt Anders Bjerrum, der er formand for Sønderho Havn på Fanø.

Foreningen har fået navnet Skøgum efter en sandbanke syd for Fanø. Den skal virke til fremme af maritime og kulturhistoriske oplevelser i Nationalpark Vadehavet. Den samarbejder tæt med Vadehavets Bådklubber, Sønderho Havn Støtteforening, Det Maritime Ribe og Hjerting Kanelaug.

Kanelauget holder til på Myrthugård ved Hjerting nord for Esbjerg. Det bygger ikke kaner til brug i høj sne, men en type både, som har været i brug til fiskeri i Portugal, ved New Foundland og omkring Nordsøen.