Folkeskole med kun fem etnisk danske elever

Skolebestyrelsen på en skole i Esbjerg sender nu et nødråb til byrådspolitikerne. Stadig flere etnisk danske forældre fravælger skolen

Der har været debatteret. Både i medierne og i de politiske udvalg. Rapporter er blevet skrevet. Men andelen af ikke etnisk danske elever på Cosmosskolen - afdeling Bakke (den tidligere Bakkeskolen) bliver mindre og mindre. Ud af de 210 elever på skolen er de fem etnisk danskere. 

Eller sagt med et andet tal: 97,2 procent af eleverne er tosprogede.

Nu har skolebestyrelsen på Cosmosskolen - afdeling Bakke sendt et brev til byrådspolitikerne.

- Jeg vil kalde det et nødråb, siger formanden for skolebestyrelsen, Peter Kent Starup.

Med udviklingen er den faglige standard også faldet. Så meget at skolen sidste år blev sat under tilsyn af Undervisningsministeriet. De ofte mere resursestærke etnisk danske elever mangler for at støtte både på det faglige plan og det sociale plan.

- Her får de stort set ingen muligheder for at få danske kammerater, der kan fungere som rollemodeller for dem, siger Peter Kent Starup.

Med brevet lægger han op til at politikerne gør noget for at løse problemet. Selv ønsker skolebestyrelsen ikke at  komme med løsningsforslag.

- Det her skal løses af politikerne. Indtil videre har de sovet i timen, siger skolebestyrelsesformanden til TV SYD.