For første gang i Skandinavien: Skib sejler på ren raps

Skibet Key Bora fik fredag påfyldt biodiesel lavet af raps fra danske marker. Det skete i Esbjerg Havn, men det bliver mødt med kritik.

Tankbilen med biodiesel står på kajen. I havnens 5. bassin ligger tankskibet Key Bora. 

Men det er ikke tankene, der skal fyldes med biodiesel, men skibets egen dieseltank. Ikke noget med en blanding af den traditionelle fueldiesel og biodiesel. Nej, der er tale om ren biodiesel. 

Tankskibet Key Bora blev ladet med ren biodiesel. Nu må man se, hvordan det går.
Tankskibet Key Bora blev ladet med ren biodiesel. Nu må man se, hvordan det går.

For nu skal det afprøves. Det med at lade et skib sejle på ren biodiesel. Ikke fordi der er store nerver på af den grund hos skibets ejer og leverandøren af biodiesel, nordfynske Emmelev. 

- Det skal nok gå, siger direktør i Emmelev, Morten Simonsen.    

Put bare raps i tanken 

Vi tænker næppe over det, men al diesel, som tankes på de mange benzinstationer, er blandet med lidt biodiesel. Det sker på anledning af et EU-direktiv fra 2009. Her vil man gerne bruge mere vedvarende energi i transportbranchen, og det kan blandt andet ske ved at bruge biodiesel.   

- Men faktisk er det muligt at bruge 100 procent biodiesel i motorer - til gavn for klimaet, siger Morten Simonsen fra Emmelev.

Niels Flemming Hansen fra Det konservative Folkeparti maner til besindighed: - Det her er i den spæde start.
Niels Flemming Hansen fra Det konservative Folkeparti maner til besindighed: - Det her er i den spæde start.

Meget bedre end almindelig diesel

Morten Simonsen peger på en udregning, der siger, at hvis man erstattede de 150 millioner liter diesel, som bruges hvert år til offentlig tranport, med biodiesel, ja så ville C02-besparelsen være cirka 300.000 tons om året.     

Sverige, Tyskland og Polen er lande, der i langt højere grad end Danmark bruger biodiesel i transportbranchen. 

Om biodiesel

Usikker fremtid 

Lige nu er Folketinget i gang med at forhandle en ny transportaftale på plads.

Her er 1. generations biobrændstof baseret på afgrøder som Emmelevs rapsolie en central stridighed.

Regeringen lægger op til et øget forbrug af 1. generations biobrændstoffer som iblanding i benzin- og diesel, mens støttepartier som De Radikale ønsker en udfasning af fødevarebaseret biobrændstof.

16.500 liter biodiesel og Key Bora var klar til sin tur.
16.500 liter biodiesel og Key Bora var klar til sin tur.

Diesel fortrænger fødevarer

Fra grønne partier, ngo’er og tænketanke er der kritik af 1. generations biobrændstof som Emmelevs, skriver "Klimamonitor".

Kritikken bunder særligt i, at fødevarebaserede biobrændstoffer fortrænger fødevareproduktion, som derfor skal produceres et andet sted – for eksempel i udlandet – for at møde den samme efterspørgsel. 

Klimabalancen i fare

Til "Klimamonitor" siger Henrik Gudmundsson, senioranalytiker fra den grønne tænketank Concito: 

- Man er derigennem med til at øge udledningerne, i form af at der inddrages nye arealer til landbrugsarealer, og derfor kan klimabalancen sådan set risikere at blive ligeså dårlig eller deromkring samlet set, hvis man bruger det i stedet for fossile brændsler. 

- Nu er det her i sin spæde opstart, så jeg synes, vi skal finde ud af, hvad potentialet er, før vi begynder at lave en række omlægninger i landbruget eller andre større ændringer, siger det konservative folketingsmedlem, Niels Flemming Hansen, Vejle.