TV der bevæger dig

Frederiks bogstaver hopper: Nu får han meget mere hjælp

Fra næste skoleår får de ordblinde skolebørn i Esbjerg en regulær hjælpepakke. Med ekstra lærere, ekstra efteruddannelse og ekstra klasser skal de ordblindes udfordringer "knækkes".

I et halvt år har Frederik Kent Seistrup fulgt undervisningen i skolens ordblindeklasse. Foto: Finn Grahndin

Frederik er ordblind. Det fandt han ud af i en test. Den viste RØDT.  

Så nu sidder eleven fra 5. klasse på Rørkjær Skole i klassen for ordblinde. Sammen med tre andre. Her kommer de en gang imellem i stedet for at være i deres oprindelige klasse. 

Jeg er blevet meget bedre. Og det er de andre også.

Frederik Kent Seistrup, ordblind skoleelev

Det er han glad for. 

- Jeg er blevet meget bedre. Og det er de andre også, siger Frederik Kent Seistrup til TV SYD.

- Vi vil også være ordblinde

Det har altså båret frugt, at Rørkjær Skole har satset meget på undervisningen af ordblinde børn. Skolen har således fået 400.000 kroner fra en særlig ordblindepulje. Den giver forældrene input via et foredrag - og børnene en ordblindelejr.

- Det var de i september, og den snakkede de rigtig meget om, da de kom tilbage på skolen. Så meget, at nogle af de andre elever sagde: "Vi vil også være ordblinde", siger læsevejleder Heidi Lilleøre med et smil.

Læsevejleder Heidi Lilleøre glæder sig over, at mere fokus på de ordblinde bryder tabuet. Foto: Finn Grahndin

Fond støtter ordblinde

Fra det kommende skoleår får skolerne i Esbjerg Kommune langt mere at gøre godt med for de ordblinde skolebørn. Et enstemmigt byråd har valgt at give 10,2 millioner kroner mere over de næste fire år, ud over de 9,6 mio. kr. der i forvejen var afsat, så det samlede beløb kommer op på 19,8 mio. kr. over de næste fire år. Samtidig har Egmont Fonden valgt at donere 5,7 millioner kroner oven i hatten til kommunens initiativ. Fonden har tidligere støttet det private Esbjerg-firma Ordblindetræning. 

Firmaet Ordblindetræning har succes med at undervise ordblinde børn og unge. Nu skal folkene bag måske stå for efteruddannelsen af lærerne.  Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Vil knække koden

Nu støtter fonden kommunens arbejde med at udvikle redskaber til at "knække koden". Altså lære de ordblinde børn at få styr på de ofte uregerlige bogstaver. 

- Vi glæder os meget over samarbejdet med Egmont Fonden. Det er meningen, at Esbjerg på den her måde får udviklet tiltag og fremgangsmåder, som andre kommuner vil være interesseret i at efterligne, siger Diana Mose Olsen, formand for Børne- og Familieudvalget (SF).

De ordblinde på Rørkjær Skole får ekstra hjælp i den her klasse. Foto: Finn Grahndin

På tide, Esbjerg

Ordblindeforeningen glæder sig over de ekstra penge, der nu er sat af til at hjælpe de ordblinde børn. Formanden, Mogens Schmidt, tilføjer dog:

- Det har der nu også været behov for. 

Det er med til at bryde tabuet om at ordblinde er dumme.

Mogens Schmidt, formand for Ordblindeforeningen 

Han peger på, at stadig flere kommuner sætter fokus på ordblindhed. Noget, der især er kommet indenfor de sidste to til tre år, efter at ordblindetesten blev udviklet og udsendt af undervisningsministeriet i 2015. Det har givet skolerne et godt redskab til at teste og finde de ordblinde børn.

Frederic Hermann Heskjær og hans mor Charlotte Heskjær er begge begejstrede for, at der nu kommer endnu mere fokus på de ordblinde.   Foto: Finn Grahndin

Rød, gul eller grøn 

Testen giver dokumentation for, om børnene er i rød, gul eller grøn kategori. Rød er ordblind. Gul betyder, at barnet har udfordringer med at læse og skrive. Grøn betyder, at barnet kan fortsætte skolegangen uden ekstra opmærksomhed på dette område.

- Vi oplever heldigvis, at stadig flere skoler går væk fra holdningen, at børnene bliver stemplede og stigmatiserede, hvis de bliver testet for ordblindhed. Vores holdning er, at det gerne må siges højt, så man kan begynde at hjælpe dem, og det er med til at bryde tabuet om, at ordblinde er dumme, siger Mogens Schmidt.

560 elever er ordblinde

Sidenhen er der også kommet en ordblinde-risikotest for 0.-1. klasse, som kan give ret klare antydninger af ordblindhed. 

5,6 procent - svarende til 560 elever - i Esbjerg Kommune er registrerede som ordblinde efter en test. Ordblindeforeningen regner med, at cirka 8 procent af de danske børn er ordblinde. Det vil i Esbjerg svare til 800 børn. 

 

Sådan skal pengene bruges

  • Skolerne får en ordblinde-programleder, der skal lede og styre indsatsen.
  • Alle skoler får en ordblinderådgiver, der sørger for kontakten mellem barn, forældre og lærer og sørger for, at barnet får den rigtige hjælp.   
  • Lærere bliver efteruddannet til at varetage ordblinde børns læring.
  • En skole får et særligt ordblindespor for elever i overbygningen.
  • Der oprettes særlige ordblindeklasser med kun 16 elever i klassen.   
  • Mere udstyr til de ordblinde børn.
  • Forældre til ordblinde børn skal undervises. 
  • Test af de helt små børn.
  •  
  • OBS! Planerne kan ændre sig, inden starten på ordblindeindsatsen i august.   
Se mere