Fugle får det bedre ved Sneum Digesø

Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune vil sikre de vigtige yngle- og fødeområder for fugle omkring Sneum Digesøs bredder

Sneum Digesø er et af de vigtigste yngleområder for fugle i Danmark.

Søens bredder, som er vigtige fødesøgningsområder for fuglene, er dog blevet voldsomt slidt i de senere år. Bølgerne har gnavet sig ind i bredderne, så de flere steder står med lodrette brinker, der er uegnede som fødesøgningsområder for fuglene.

Derfor samarbejder Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune nu om at reparere søens bredder, så fuglene igen kan få de bedst mulige levevilkår. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

I alt vil omkring 5.000 m bredder blive udjævnet - heraf omkring 2.500 m på de 4 øer.

I forbindelse med projektet vil en tange i søens vestlige side blive gravet fri fra land, så der opstår en ny ø. Øen får et areal på ca. 3.500 m2, hvor fuglene kan yngle allerede fra foråret 2016.

Arbejdet forventes at starte sidst i denne uge og forløber over ca. 18 dage. Afgravningen af brinkerne sker uden for fuglenes yngletid. Projektet finansieres i fællesskab af Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet.

Sammen med fortsat vedligeholdelse af øerne, vil afretningen af brinkerne sikre Sneum Digesø, som et af de vigtigste yngleområder for fugle i Danmark.