TV der bevæger dig

Gæs skræmmes med laserstråle

Et forsøg med laserstråler kan måske skræmme bramgæs væk fra markerne, så andre fugle får fred for de mange gæs' hærgen.

02:26

Laseren er meget kraftig og bliver derfor ikke rettet direkte mod gæssene, men mod jorden ved siden af dem.

Laserens grønne nervøse plet forstyrrer og skræmmer dem væk. Foto: Finn Grahndin

Lige nu vurderer eksperterne, at der er i omegnen af 10.000 bramgæs på Mandø, og inden længe kommer formentlig yderligere 5000 flere. Foto: Finn Grahndin

Et forsøg med laserstråler kan måske skræmme bramgæs væk fra markerne, så både fugle og landmænd får fred for de mange gæs hærgen. Foto: Finn Grahndin

1 af 4

Niels Knudsen tager laseren op af sin rygsæk. Låser den op og retter den grønne laserstråle på jorden foran gæssene. Først strækker de hals. Urolige. Så letter hele flokken.

- Laseren kan det, som fugleskræmsler, skræmmeskud og gaskanoner ikke kan. Den kan blive ved med at skræmme gæssene, fordi den er så uforudsigelig, siger Niels Knudsen. 

Forsøget skal vise om bramgæs-æderi skader andre fugle som viber, rødben, strandskader og store kobbersnepper.  Foto: Finn Grahndin

Han er projektansat af Aarhus Universitet under Naturstyrelsen til at udføre projektet på Mandø.
Det skal vise, om gæssenes græs-æderi skader andre fugle som vibe, rødben, strandskade og store kobbersneppe.

Gæssene æder nemlig så meget, at de efterlader markerne som “golf-greens”. Noget især rødben og stor kobbersneppe ikke bryder sig om, når de leder efter gode steder til deres reder og efterfølgende unger. De bryder sig ikke om, at græsset på markerne er spist helt ned.

Æderi sammenlignes

Tre store marker er udpeget. Her skal gæssene skræmmes. Og de marker skal så sammenlignes med andre marker, hvor gæssene kan være i fred for Niels Knudsens skræmmende laserstråle.

På den måde kan projektet også være grundlag for en eventuel udregning af erstatning for tabt fortjeneste, hvis det bliver politisk besluttet. 

Et forsøg med laserstråler kan måske skræmme bramgæs væk fra markerne, så både fugle og landmænd får fred for de mange gæs hærgen. Foto: Finn Grahndin

- Lige nu vurderer jeg antallet til at være oppe på 10.000. Men inden længe er der formentlig 5.000 flere her på Mandø, siger Niels Knudsen.

Projektet er netop begyndt. Det slutter sidst i maj, når bramgæssene trækker mod Sibirien igen. Herefter vil professor på Aarhus Universitet, Jesper Madsen, se nærmere på Niels Knudsens mange optegnelser og skrive en rapport. 

Læs også Landmand om bramgæs på marken: - De burde gasses