TV der bevæger dig

Gråsælen yngler igen i Vadehavet efter 500 års fravær

Nytåret blev lidt festligere, da biologer under optælling af gråsæler i den danske del af Vadehavet så en nyfødt unge. Det er første gang i 500 år.

Den første nyfødte gråsælunge i 500 år i Vadehavet. Den nyfødte gråsæl ligger sammen med sin mor på en sandbanke og er set 30. december 2014 ved Fiskeri- og Søfartsmuseets vintertælling.

Optællingen blev lavet 30.december som led i Fiskeri- og Søfartsmuseets vintertælling. Den ny fødte unge blev spottet på en fjerntliggende sandbanke sammen med sin mor.

- Vi holdt os til programmet, svarer biolog Lasse Fast Jensen på TV SYDs spørgsmål, om observationen udløste en ekstra flaske champagne til nytåret. Men det var da en stor ting for en biolog at opleve.

Gråsæler har været meget talrige i Vadehavet. Men intensiv jagt og en stigende befolkning i området har betydet, at arten forsvandt fra den danske del af Vadehavet. Det skete i 1500-tallet.

- Men så i 50?erne begyndte de første meldinger om nyfødte unger i den hollandske og senere den tyske del af Vadehavet, fortæller Lasse Fast Jensen.

Siden er bestanden af gråsæler været stigende. Sidste år blev der talt 4000 gråsæler i hele Vadehavet. Heraf var kun 93 observeret i den danske del af Vadehavet.

- Gråsælerne er meget konservative i deres valg af yngleplads, og de flytter ikke så meget rundt. Men vi kan da håbe, at det kan danne mode, slutter Lasse Fast Jensen.

I de indre danske farvande har gråsælen siden 2003 regelmæssigt ynglet på enkelte lokaliteter. Der er dog fortsat tale om ganske få individer. Med observationen af ynglende gråsæler i det danske Vadehav, tyder meget på, at gråsælen for alvor er tilbage som fast ynglende art i Danmark. ?

- Vi kan konstatere, at bestanden er svagt stigende de sidste år, siger Lasse Fast Jensen til TV SYD.