TV der bevæger dig

Gratis nikotinerstatning skal lokke rygerne væk fra røgen

Esbjerg Kommune er bagud på ryger-fronten og sætter nu ind med en ekstra motivation.

Esbjerg vil lokke flere rygere væk fra cigaretterne.

Der kan spares mange kommunale kroner, hvis rygerne holder op med at fylde deres lunger med røg. Nu kommer Sundhed & Omsorg i Esbjerg med en idé: Gratis nikotinerstatning til rygere.    

I Esbjerg Kommune er antallet af daglige rygere ganske vist faldet fra knap 24procent i 2010 til knap 20 procent i 2013. Så det går den rette vej, men landsgennemsnittet er helt nede på 17 procent.   

Motivationen for at stoppe ser dog ud til at være til stede. Tal fra den nationale sundhedsprofil 2013 viser, at hele 73 procent af voksne dagligrygere i Region Syddanmark har et ønske om at holde op med at ryge.

I bl.a. Aalborg og Skanderborg kommuner har man valgt at gå denne vej, og tilbyder gratis nikotinerstatning. I Aalborg Kommune er udgiften beregnet til ca. 1.000 kr. pr. borger for et 4-ugers forløb og ca. 1.800 kr. for et 8 ugers forløb.

Til sammenligning viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at en mandlig ryger, der holder op med at ryge ved forskellige alderstrin, forventes at give følgende årlige kommunale besparelser:

 

· 35-årig: 28.400 kr.

· 50-årig: 12.800 kr.

· 65-årig: 3.700 kr.

 

Det forventes, at der i løbet af 2016 vil kunne rekrutteres 75-100 borgere til rygestopforløb.

Udvalget for sundhed & Omsorg tager stilling til ideen på mandag den 1. februar.

 

 

Sundhedspolitikkens effektmål

For at komme i mål med sundhedspolitikkens effektmål på røgområdet, er der derfor behov for at tænke i nye baner.

Tobaksområdet er et område, hvor der findes god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser. Erfaringer viser, at opsøgende rekruttering og målrettede rygestoptilbud tæt på borgeren øger antallet, der deltager i et rygestopforløb, og hermed andelen af rygere, der stopper. I regi af Sundhedspolitikken vil Esbjerg Kommune i 2016 arbejde med metoden, Very Brief Advice (VBA), som en ny rekrutteringsmetode til rygestopkurser. Metoden er særlig anvendelig i forhold til at rekruttere de borgere, som ikke normalt opsøger et rygestoptilbud – herunder socialt udsatte borgere.

Der er endvidere evidens for, at brug af nikotinerstatning øger rygestopraten, og at de bedste resultater opnås, når rådgivning og nikotinerstatning kombineres. Ligeledes er der evidens for, at betalt nikotinerstatning øger andelen, der forsøger sig med et rygestop og dermed øger stopraten.