Gul fagforening tabte

Den gule fagforening Det Faglige Hus har tabt en sag til en fabrik i Vejle om forskelsbehandling.

Det Faglige Hus ? med hovedkvarter i Esbjerg ? havde slæbt Vejle-virksomheden DS Schmidt Packering i retten for at have forbrudt sig mod foreningsfrihedsloven ved at forskelsbehandle to medarbejdere på grund af deres fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Virksomheden er omfattet af en overenskomst, hvor det kun er medlemmer af 3F og HK, der kan få fuld løn under sygdom, mens andre må nøjes med sygedagpengetakst.

Landsretten dømte, at forskelsbehandlingen ikke strider mod reglerne.

Det Faglige Hus har anket dommen.