Gymnasieelever dystede på hjemmebryg

Elever fra de tre gymnasier i Esbjerg har dystet i at brygge øl gennem et par måneder. Som afslutning på projektet skulle de smage hinandens produkter.

Det første, gymnasieeleverne bedømte hinandens øl på, var lyden, når den åbnes. Med en smagsprøve i glasset vurderede de herefter øllet på dets gyldne farve, konsistens, duft og smag, ligesom etiketten, historien og præsentationen også talte med i den samlede bedømmelse.

- Projektet er en brik i en række talentprojekter, der afvikles på gymnasierne, fortæller Orla Møller, der blandt andet underviser i fysik og kemi på Rybners Almene Gymnasium. Hensigten med dette forløb har været at eksperimentere med ølbrygning på en måde, hvor eleverne udvikler uden en på forhånd kendt teori. Ingen har altså kendt udfaldene af forsøgene på forhånd.

Ekstra timer

En snes elever fra Esbjerg Gymnasium, Rybners Almene Gymnasium og Rybners Teknisk Gymnasium er igennem et par måneder undervist i ølbrygningen ? uden for den almindelige skoletid. De har arbejdet i skolernes laboratorier for at sætte sig ind i det naturvidenskabelige grundlag for ølbrygning.

- Det har været et sjovt og lærerigt forløb. Vi meldte os til, fordi vi var nysgerrige, siger Nanna og Emma, der går på en naturvidenskabelig linje med matematik på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau på Rybners Almene Gymnasium.

Naturfagslærerne Orla Møller, Lars Husum og Birgitte Hvid Mikkelsen har guidet de unge ølbryggere i, hvordan især kemi, men også fysik, biologi og bioteknik kan arbejde sammen.

En undergæret lagerøl, Ludvig d. 1., blev Christian, Frederik og Morten fra 3.F på Rybners Tekniske Gymnasium kåret som samlet vinder efter ølsmagningen. De havde også et forspring, fordi de i forvejen til alt fra malttyper til alkoholprocenter.

- Det har været vores hobby siden november 2012. Vi producerer typisk 20 liter af gangen, beretter Christian.

Projektet ventes gentaget i næste skoleår.