Her er vinderprojekt til ny landgang i Esbjerg

Det er ikke kun på cykelstien, at Esbjerg har medvind. Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg, glæder sig over vinderprojektet til Langgangen og Havnepromenaden, som skal forbinde by og havn. Vinderforslaget er udstillet på rådhuset i den næste uge.

- Vinderprojektet opfylder fuldt ud visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelseselement i respekt for de historiske miljøer, samt med en sådan fleksibilitet at nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted, udtaler han i en pressemeddelse.

Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016.

Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg.

Der er sat 24 mio. kr. af til projektet.

Landgangen er vinderprojektets ene hovedelement: Formet som en trægren af cortenstål, strækker Landgangen sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter, noterer dommerkomiteen.

Det andet hovedelement i vinderprojektet er Havnepromenaden. Den kommer til at løbe langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton, på den ene side flankeret af træer, og på den anden af en serie plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.

Vinderprojektet er udarbejdet netreprenørfirmaet Jorton A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, Ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere plus stålentreprenør Valmont SM A/S.