Heroin-forsøg i Esbjerg forsinket

Myndighederne nøler med en godkendelse, og derfor kommer forsøget ikke i gang her i året, oplyser DR P4. .

Det drejer sig oim uddele gratis heroin til narkomaner. En snes narkomaner skal være med i forsøget, men der mangler en godkendelse fra myndighederne, og derfor kommer der tidligst gang i et forsøg i løbet af efteråret.

I øvrigt er det nødvendigt at skaffe nye lokaler til formålet, og de lokaler er ikke klar endnu, siger centerleder på misbrugscenteret i Esbjerg, Jan Jørgensen. Esbjerg er en af fem kommuner, der har fået tilladelse til et forsøg med at tilbyde et antal narkomaner læge-ordineret heroin