Historisk vandmølle rives ned

Den historiske Ribe Stampemølle skal rives ned for at give plads til laksefisken snæblen, der skal have mulighed for at komme op i Ribe Å for at gyde.

Naturstyrelsen er i gang med en stort projekt med støtte fra EU, der skal redde snæblen. Adskillige dambrug er allerede blevet nedlagt for at sikre fri passage for snæblen.
 
Laksefisken er en truet art, og den gyder kun i de syd- og sønderjyske vandløb ved den danske del af Vadehavet.

Fisketrappe

Ribe Stampemølle skal erstatte af en fisketrappe, så snæblen kan kom op i Ribe Å.

Stampemøllen kan føres tilbage til 1581, men den er blevet ødelagt flere gange af stormfloder.

I 1939 blev den restaureret med en turbine, som op til i dag har forsynet 16 husstande med strøm.

Skovgades Grundejerforening har solgt møllen til Naturstyrelsen, så den kan rives ned.

Teknik- og forsyningsudvalget i Esbjerg sendte i dag hele projektet i offentlig høring. Det beløber sig til 5,9 millioner kroner.

Naturstyrelsen har en tema-sektion om det omfattende projekt.