Hjælp til 'Manden på bænken'

Politi, sociale myndigheder og psykiatrien skal arbejde tættere og hurtigere sammen. Et nyt samarbejde, som har fået navnet PSP, skal hjælpe udsatte borgere i Region Syddanmark.

Onsdag holdes en temadag i Esbjerg om det nye samarbejde, som er oprettet efter erfaringer fra Frederiksberg Kommune.

Manden på bænken

De fleste kender situationen: Man går på gaden, og på en bænk sidder en forhutlet og tydeligt beruset mand og taler med sig selv. Indimellem rejser han sig op og slår ud efter de forbipasserende, mens han råber, at enden er nær.

Manden på bænken er et godt eksempel på en af de borgere, som vil kunne få bedre hjælp på grund af det nye PSP-samarbejde, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Gråzone

Hidtil er borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer bleve registreret i forskellige systemer, som ikke fungerer så godt sammen. Men ofte er det ikke kun et socialt problem eller en psykisk lidelse, der rammer. Derfor er mange havnet i en gråzone uden tilstrækkelig hjælp.

Med det nye PSP-samarbejde kan myndigghederne hurtigt få det fulde overblik over personens situation - og kan tilbyde den rette hjælp.

I eksemplet med manden på bænken vil samarbejdet betyde, at der kan tages hånd om både misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed og voldelig adfærd på én gang.

I Frederiksberg har PSP-samarbejder kørt siden 2004.

Blandt oplægsholderne på temadagen er politidirektør Poul Løhde, Fyns Politi, psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark, samt borgmester Tove Larsen, Aabenraa.

Fakta om PSP-samarbejdet

På baggrund af gode erfaringer fra Frederiksberg Kommune besluttede Folketinget i april 2009, at politidirektørerne i alle landets politikredse skal tage initiativ til at etablere et samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien.
Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at myndighederne må udveksle oplysninger inden for rammerne af PSP-samarbejdet.

De første sager blev drøftet i december 2009, og PSP-samarbejdet er kommet godt fra start. I Region Syddanmark deltager også

Kriminalforsorgen i samarbejdet, og alle medvirkende myndigheder er yderst positive over for de nye muligheder for at yde en helhedsindsats for de borgere, som før er faldet mellem to stole.