TV der bevæger dig

Idrætsforeninger trækker i arbejdstøjet

11 idrætsklubber har indgået en aftale med Esbjerg Kommune om en ny form for samarbejde i forhold til klubudvikling, der skal styrke organisationen i idrætsklubberne. 

Foto: Byhistorisk arkiv, Esbjerg.

Esbjerg Kommune har indgået et samarbejde med konsulentfirmaet SportHouse samt 11 udvalgte lokale klubber omkring klubudvikling.
 
- Vi er utrolige glade for den opbakning og positive dialog, der har været under udviklingen af dette spændende samarbejde, siger Knud Jager Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget. 
 
Samarbejdet handler om, at 9 af de udvalgte klubber, hver især, videreudvikler deres organisation ? herunder har særlig fokus på bestyrelsesarbejdet. Dog har svømmeklubberne West Swim Esbjerg og Swim Team Esbjerg en mere bunden opgave, da de ser på muligheder for en fusion, hvilket kræver et andet fokus. 
 
Konsulentbistanden indbefatter eksempelvis vejledning til korte og langsigtet kommunikations-, talentudviklings- og økonomiske strategier. Esbjerg Kommune står for koordineringen, finansieringen og opfølgningen.
 
I klubudviklingssamarbejdet deltager idrætsklubber fra tre forskellige kategorier: Klubber der allerede er eliteklubber, har potentiale til at blive eliteklubber, eller leverer talenter til eliteklubber. De såkaldte prioriterings-, udviklings- og rekrutteringsklubber.
 
Formanden for Kultur & Fritidsudvalget Knud Jager Andersen glæder sig til at komme i gang med at udvikle endnu stærkere klubber i Esbjerg Kommune, men håber også, at de medvirkende klubber på længere sigt kan være ambassadører for de andre. ? Det skal generelt være lettere at være bestyrelsesmedlem og leder i Esbjerg Kommunes foreningsliv, og det kan vi i fællesskab bidrage til.
 
Klubudviklingsprogrammet vil foregå gennem det meste af 2012 med en afsluttende
evaluering ved årsskiftet.
 
 
 
 
Foto: Byhistorisk arkiv, Esbjerg