Investerer halv milliard i ny øst-havn

Esbjerg Havn udvider og anlægger ny kajplads på en kilometer. Havnen vokser med et areal, der svarer til godt 6.500 fodboldbaner.

Havnedirektør Ole Ingrisch oplyser i en pressemeddelelse, at der er stigende efterspørgsel på arealer til skibsfart og energi-formål. Derfor er der behov for en investering på omkring 500 millioner kroner.

Licitation i foråret

Esbjerg Havns bestyrelse har besluttet at etablere en ny Østhavnen, som lægger cirke 650.000 kvadratmeter til havnens nuværende areal. Der bliver også en kilometer nu kaj. Det koster omkring 500 millioner kroner, og en investering på den størrelse kræver en EU-licitation, hvilket vil ske i løbet af foråret. Anlægsperioden strækker sig helt ind i 2013.

- Vi kan se, at markedet for havvindmøller i Nordsøen vil eksplodere i de kommende år. Både Storbritannien, Tyskland og Holland har ambitiøse programmer på hav-vindmølleområdet, og vi tror også på vækst på hjemmemarkedet, siger Ole Ingrisch.
 

Trafikken vokser igen

Esbjerg Havn vil ikke alene udbygge sin position på energi-området, men vil også øge antallet af forbindelser til andre europæiske havne, så de overbelastede veje aflastes til gavn for miljøet. Havnen kan nemlig igen konstatere vækst i gods-transport med trailere og containere på de eksisterende skibs-ruter efter en nedgang under den økonomiske krise.

Selv om godsmængderne i 2010 faldt lidt i forhold til 2009, forventer Esbjerg Havn snart at kunne aflægge endnu et flot årsregnskab.
 
- Efter en konsolidering i 2010 regner vi med at være tilbage på vækstsporet i 2011. En investering i den ny øst-havn viser, at Esbjerg Havn ikke alene er en særdeles vigtig aktør i Sydvestjylland, men i hele Danmark, siger formanden for Esbjerg Havns bestyrelse, Flemming N. Enevoldsen.